top of page
LogoAPF_llucanes.JPG
foto-tractor2.JPG
IMG_7986.jpg
xerrac.JPG
IMG-20240705-WA0002.jpg
IMG-20240705-WA0005.jpg
IMG-20240705-WA0006.jpg

10 de juliol de 2024

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS FORESTALS A EXECUTAR EN EL MARC DEL PROJECTE “GENERAR BIOECONOMÍA A TRAVÉS DE LA REVALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS BOSQUES DE RIBERA CON EL APOYO DE FB DEL MITECO, EN EL MARCO DE PRTR, FINANCIADO POR LA UE – NEXTGENERATION-EU” 2024-2025 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per executar els treballs forestals corresponents al projecte “Generar bioeconomía a través de la revalorización de los servicios ecosistémicos de los bosques de ribera” con el apoyo de FB del MITECO, en el marco de PRTR, financiado por la UE - NextGenerationEU.

 

Els treballs objecte del present plec, tenen per objectiu les actuacions de tallada selectiva, desembosc i eliminació de restes  als termes municipals d'Oristà, , Prats de Lluçanès i Sobremunt.

En aquest cas es contractarà la tallada arreu de boscos de pollancre per a la disminució d’espècies invasores  i la posterior eliminació de les restes i la potenciació de la biodiversitat amb la generació de refugis de fauna

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (19 de juliol 2024 a les 12:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic tecnic@apfllucanes.cat

  LOT 1

1. Memòria

2. Plec clàusules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Cartografia digital

sta tallada no eliminada

IMG-20240705-WA0010.jpg
IMG-20240705-WA0002.jpg

8 de juliol de 2024

RIBÉRATE: UN PROJECTE DE GENERACIÓ DE BIOECONOMÍA A TRAVÉS DE LA REVALORACIÓ DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DEL BOSC DE RIBERA

👉🏼 Una agrupació de cinc entitats de Girona, Barcelona i Tarragona de l’àmbit de la conservació i gestió d’espais naturals impulsen el projecte #RIBÉRATE, centrat en la revaloració i conservació dels boscos de ribera. L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), l’Associació l’Aube, l’Associació Aurora - Salut Mental, Territori i Paisatge, l’Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) i l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, formen part de l’agrupació que executarà el projecte al llarg de 2024 i 2025.

✅ Es tracta d’un dels 56 projectes escollits en la Convocatòria de subvencions per al suport a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomía lligada a l’àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica, que compta amb el suport de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU per a l’exercici 2023. El projecte té un pressupost total de 919.693,20 €, dels quals aquesta subvenció aporta un 95%.

💚 S’actuarà en diferents trams dels següents rius: Riu Ebre (Associació l’Aube), Llobregat (ADEFFA i APFLL), Ter (ADEFFA i APFLL), Glorieta (CEN), Onyar (CEN) i Francolí (Associació Aurora), realitzant les següents accions: 


- Conservació del bosc de ribera: eliminació d’espècies invasores i reforestació amb autòctones 
- Creació de llocs de treball lligats a l’aprofitament i productes derivats del bosc de ribera. 
- Construcció de refugis de fauna per potenciar la biodiversitat. 
- Gestió de pastures. 
- Creació d’itineraris saludables i vivers d’arbres autòctons. 
- Amb eines de conservació, com l’educació i el voluntariat ambiental i la custòdia del territori. 

Finançat per @fundacionbiodiversidad #ProyectosPRTR #PlanDeRecuperacion #NextGenerationEU

IMG-20240705-WA0004.jpg
IMG-20240705-WA0005.jpg
IMG-20240705-WA0006.jpg
IMG-20240705-WA0003.jpg
IMG-20240705-WA0008.jpg
IMG-20240705-WA0007.jpg
IMG-20240705-WA0009.jpg
IMG-20240705-WA0010.jpg
WhatsApp Image 2018-08-22 at 08.54.42 (1

25 d'abril de 2024

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS 2024

L'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, en el marc de programa anual d’actuacions 2024 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals. ( expedients 2 ,3 i 4/2024)

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (26 d'abril 2024 a les 12:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic tecnic@apfllucanes.cat

  LOT 2

1. Memòria

2. Plec clàusules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

 LOT 3

1. Memòria

2. Plec clàusules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

LOT 4

1. Memòria

2. Plec clàusules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

bottom of page