top of page
LogoAPF_llucanes.JPG
foto-tractor2.JPG
IMG_7986.jpg
xerrac.JPG
WhatsApp Image 2018-08-22 at 08.54.42 (1

28 de febrer de 2021

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLS FORESTALS A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS 2022

L'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, en el marc de programa anual d’actuacions 2022 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals. ( expedients 1, 2 i 3/2022)

La data límit per a la presentació de les ofertes és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (16 de febrer 2022 a les 12:00 hores) i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic tecnic@apfllucanes.cat

 LOT 1

1. Memòria

2. Plec clausules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

 LOT 2

1. Memòria

2. Plec clausules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

 LOT 3

1. Memòria

2. Plec clausules administratives

3. Plec de prescripcions tècniques particulars

4. Mapa

5. Cartografia digital

Acta adjudicació Exp. 1-2-3/2022

bottom of page