PROJECTES

Des de l'APF Lluçanès  i com a promotors del territori coordinem diferents projectes pel territori. Som partícips de diferents aliances amb els protagonistes del territori rural únic que és el Lluçanès.

Disseny web APF Lluçanès 2018

Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès