top of page

PLA D'APROFITAMENTS FORESTALS

 

OBJECTIUS DEL PLA D'APROFITAMENTS

 

-Que l'aprofitament de fusta o llenya de les actuacions recaigui directament al propietari 

-Que les actuacions que es realitzin es gestionin íntegrament des de l'APF

 

TIPUS D'APROFITAMENTS

 

-Tallades selectives i aclarides

-Transformació de pastures

-Rompudes

-Tallades de manteniment vora de camps i camins

Què cal fer perquè l’Associació faci feines forestals amb objectius del pla d'arpofitaments?

Només s’ha de ser soci de l’Associació i posar-se en contacte amb el tècnic de l'associació.  

Quina empresa s’encarregarà dels treballs?

L’Associació seleccionarà i contractarà l’empresa que tingui capacitat per fer la feina en les millors condicions, al millor preu i amb les garanties legals exigibles.

 

Qui es quedarà la fusta?

L’Associació serà encarregada  de comercialitzar la fusta i la llenya pagant al propietari el seu valor en peu.

 

Qun preu es pagarà al propietari?

L’Associació és una entitat sense ànim de lucre i al seva finalitat no és obtindre beneficis. Per tant es pagarà al propietari el preu més alt, havent-ti una petita part que anirà per la gestió  de l'actuació.

 

Vull quedar-me una part de la llenya, com ho fem?

El propietari pot comprar una part o tota la llenya a un preu pactat al començament dels treballs. Aquest preu correspondrà al de venda a carregador. Si el propietari vol transportar la llenya a la casa o a un punt concret, l’Associació li cobrarà el cost exacte del transport.

 

Qui s’encarregarà de la tramitació de permisos i contractació?

L’Associació s’encarrega de tramitar els permisos i contractar les feines i la venda de la fusta.

 

Hauré de pagar alguna cosa pels serveis?

Només cal ser soci de l’Associació i estar al corrent del pagament de la quota d’associat.

 

Quant he de pagar per ser soci de l’Associació?

La quota de soci és de 30 euros anuals.

 

 

Què passarà amb les capçades i restes de tallada?

Les restes de tallada i capçades es deixen tocant a terra, trossejades en fragments de menys d’un metre i mig i sense que s’aixequin més de 60 cm de terra. Si el propietari vol retirar les restes o eliminar-les ho pot fer pel seu compte o assumir el cost de l’eliminació. A la xarxa bàsica de camins per a exinció d'incendis forestal s'eliminaran les restes a 20 metres a banda i banda del camí.

En actuacions on es realitzi un aprofitament per a biomassa s'enretiraran les capcçades fent que no es dipositin restes de tallada al bosc

 

He sol·licitat els ajuts del CPF. Puc fer les feines amb l'Associació?

En cas que el Propietari hagi sol·licitat els ajuts del Centre de la Propietat Forestal o bé s’hagi acollit a qualsevol altra subvenció n’ha d’informar puntualment a l’Associació. El propietari podrà decidir si les feines es volen fer des de l'APF.

 

 

 

.

foto_tractor.JPG
bottom of page