top of page

PROGRAMA ANUAL

Què cal fer perquè l’Associació faci feines forestals amb objectius del programa anual?

Només s’ha de ser soci de l’Associació i s’ha signar un contracte amb l’Associació on es fixen les condicions i les obligacions de cadascuna de les parts.

 

Si signo el contracte, quins compromisos adquiriré?

Durant els propers 10 anys, el propietari es compromet a:

 

  • Transmetre les obligacions del contracte en cas de venda, herència o donació.

  • Permetre el manteniment dels camins i punts d’aigua per part de l’ajuntament.

  • No fer cap canvi d’ús del sòl agrícola a la zona d’actuació (rompuda, instal·lació, etc). En el cas que es realitzi el canvi d'us sobre superfície actuada el propietari haurà d'assumir la part proporcional.

  • No dificultar a l’Associació la realització de les feines contractades.

  • No fer cap actuació que pugui comprometre el transcurs de les feines.

 

Què passarà si faig un canvi d'ús sobre la superfície objecte d'inversió per part de l'APF?

L’Associació exigirà al propietari el retorn d’una part de la inversió realitzada a la finca per hectàrea afectada pel canvi d'ús, segons s’explica detalladament al contracte privat. Aquesta inversió té una reducció de 6,6% anual

 

Quina empresa s’encarregarà dels treballs?

L’Associació seleccionarà i contractarà l’empresa que tingui capacitat per fer la feina en les millors condicions, al millor preu i amb les garanties legals exigibles.

 

Qui es quedarà la fusta?

L’Associació serà encarregada  de comercialitzar la fusta i la llenya. La venda sempre serveix per pagar una part de la feina en treballs de millora i per pagar tota la feina en aprofitaments.

 

Si la fusta no arriba a pagar la feina, qui se’n farà càrrec?

L’Associació pagarà la feina a l’empresa, recuperarà part dels diners amb la venda de la fusta i aportarà tota la resta. El propietari no haurà de pagar res.

 

Si la fusta paga la feina, qui es quedarà els beneficis?

En el cas d’aprofitaments els beneficis són per al propietari.

 

Vull quedar-me una part de la llenya, com ho fem?

El propietari pot comprar una part o tota la llenya a un preu pactat al començament dels treballs. Aquest preu correspondrà al de venda a carregador. Si el propietari vol transportar la llenya a la casa o a un punt concret, l’Associació li cobrarà el cost exacte del transport.

 

Qui s’encarregarà de la tramitació de permisos i contractació?

L’Associació s’encarrega de tramitar els permisos i contractar les feines i la venda de la fusta.

 

Hauré de pagar alguna cosa pels serveis?

Només cal ser soci de l’Associació i estar al corrent del pagament de la quota d’associat.

 

Quant he de pagar per ser soci de l’Associació?

La quota de soci és de 30 euros anuals.

 

Podré introduir bestiar a la zona on s’hagi treballat?

En la major part de casos sí. Només s’haurà d’acotar l’entrada de bestiar durant deu anys quan es tracti d’una plantació, una tallada de regeneració (tallada amb l’objectiu d’aconseguir nou planter i renovar el bosc) o un bosc que s’hagi cremat fa poc.

 

Què passarà amb les capçades i restes de tallada?

Les restes de tallada i capçades es deixen tocant a terra, trossejades en fragments de menys d’un metre i mig i sense que s’aixequin més de 60 cm de terra. Si el propietari vol retirar les restes o eliminar-les ho pot fer pel seu compte o assumir el cost de l’eliminació. A la xarxa bàsica de camins per a extinció d'incendis forestal s'eliminaran les restes a 20 metres a banda i banda del camí.

En actuacions on es realitzi un aprofitament per a biomassa s'enretiraran les capçades fent que no es dipositin restes de tallada al bosc

 

He sol·licitat els ajuts del CPF. Puc fer les feines amb l'Associació?

Situació 1: Sí l'ajut del CPF està atorgat al propietari. En cas que el Propietari hagi sol·licitat els ajuts del Centre de la Propietat Forestal o bé s’hagi acollit a qualsevol altra subvenció n’ha d’informar puntualment a l’Associació. En aquest cas, l’Associació farà l’actuació i, un cop acabades les feines, les facturarà al Propietari. Aquest haurà d’abonar l’import de la factura a l’Associació.

Situació 2:Si l'ajut del CPF està atorgat al l'APF. També hi ha la opció que l'APF sol·liciti ajuts al CPF per la mateixa fi.

En aquest cas l'APF  es cuidarà de tot el procés de tramitació i justificació de l'ajut, així com també la contractació de l'empresa i la tramitació de tots els permisos.

 

I si la subvenció del CPF només cobreix una part de la feina?

En cas que la subvenció només cobreixi un part dels treballs contractats, i que la fusta i la llenya no arribin a pagar la resta de la feina, l’Associació es farà càrrec de cobrir les despeses fins a cost zero per al propietari.

 

Podré tallar durant els propers 10 anys?

Si.  En zones no contractades, la propietat no cal que demani permís a l’Associació

Quines zones són considerades prioritàries per a la prevenció d'incendis?

Zones incloses dintre de les Àrees de Gestió Prioritària (AGP). Veure mapa a l'enllaç:

https://dadesobertes.diba.cat/datasets/arees-de-gestio-prioritaria-agp-per-a-la-prevencio-dincendis

Programes anuals per anys

bottom of page