top of page

CONVENI AMB ADEFFA

Aquest és un conveni a tres bandes on El Consorci del Lluçanès, l’APF Lluçanès i ADEFFA col·laboraran conjuntament  per tal de garantir la conservació de la biodiversitat animal i vegetal en el conjunt d’actuacions forestals o de silvopastura que es portin a terme a les finques, amb especial atenció en la preservació dels hàbitats o sistemes fluvials.

​Les tres entitats col·laboraran en projectes d’educació ambiental que tinguin per objectiu donar a coneixer la importància de la gestió forestal sostenible i la conservació de la biodiversitat florística i faunística, fent especial èmfasi en els ecosistemes fluvials.

 

Les parts implicades col·laboraran en el desesenvolupament conjunt de projectes que puguin sorgir i siguin d’interès comú per les tres entitats.

 

Les parts implicades comprometen a fer difusió de les col·laboracions que duguin a terme en el marc d’aquest conveni i, en la mesura possible, de les activitats promogudes per cada entitat.

DSC_0001.jpg
bottom of page